Xe máy kiêm... ca nô

Thật độc đáo với chiếc xe máy đa động cơ chạy với tốc độ cao được cả trên cạn lẫn dưới nước.

 
                                                                                                                        Theo VnMedia

Ảnh cười

Dân mạng chế ảnh tiễn ông Táo về trời